Baraquda Pattaya – Mgallery - โรงแรมหรู - Nauti's Slice n Cup

Nauti's Slice n Cup

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกำแฟ พบกับแพ็คคู่สุดคุ้ม เพียงเลือกซื้อเค้กชิ้นไหนก็ได้ 1 ชิ้น พร้อมกำแฟหรือชำหนึ่งแก้ว ในรำคำเพียง 150 บำท ++ สัมผัสกับควำมอร่อยที่ลงตัวได้แล้ววันนี้ที่นอร์ติ คำเฟ่ พร้อมให้บริกำรทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 19.00 น.

แขกของเรายังชื่นชอบ


เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ...

ติดตามเราได้ที่นี่

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • nautis-slice-n-cup
จอง

Baraquda Pattaya – Mgallery

จองการเข้าพัก

จาก   ถึง

Room 1